Pro deo bijstand

Voor mensen die onvoldoende middelen hebben om een advocaat te betalen, is er de mogelijkheid om (al dan niet volledig) kosteloze bijstand te verkrijgen. Dit staat beter bekend als ‘pro deo’ bijstand.

 

Om toegelaten te worden tot pro deo bijstand, moet je aanvraag wel eerst goedgekeurd worden. Hiervoor dien je bepaalde documenten voor te leggen, op basis waarvan kan worden nagegaan of je al dan niet in aanmerking komt.


Wij helpen jou bij het doen van jouw aanvraag.

Wie komt in aanmerking?


1.  Minderjarigen hebben altijd recht op gratis bijstand van een advocaat.

 


2.  Van bepaalde mensen wordt automatisch ‘vermoed’ dat ze onvoldoende inkomsten hebben om een advocaat te kunnen betalen.


Het gaat dan hoofdzakelijk om:


  • Mensen die een leefloon van het OCMW ontvangen;
  • Huurders van een sociale huurwoning;
  • Mensen die een aanvraag willen doen om toegelaten te worden tot schuldbemiddeling (collectieve schuldenregeling);
  • Gedetineerden.

 


3.  Mensen die niet tot één van deze categorieën behoren, dienen aan te tonen dat ze onvoldoende inkomsten hebben om een advocaat te kunnen betalen.


Er wordt niet enkel rekening gehouden met je eigen inkomen, maar ook met het inkomen van alle meerderjarige mensen waarmee je samenwoont (lees: gedomicilieerd bent op hetzelfde adres). Er wordt evident niet gekeken naar het inkomen van een (ex-)partner waarvan je wenst te scheiden.  

 

Op dit moment, gelden de volgende barema's:

 

  • Als alleenstaande, mogen je inkomsten niet meer dan 1.717 euro / maand netto bedragen.

 

  • Wanneer je samenwoont, wordt er gekeken naar het totale gezinsinkomen. Het maximale gezinsinkomen dat je gezin mag verdienen wordt als volgt berekend: 2.007 euro + 328,17 euro per persoon waarmee je samenwoont (kinderen of partners, ongeacht of zij zelf inkomsten hebben of niet). 


Bijvoorbeeld: je woont samen met je partner, één meerderjarig kind en één minderjarig kind. Je totale gezinsinkomen (= jouw inkomen, dat van je partner en van je meerderjarig kind) mag niet meer dan (2.007 + 328,17 + 328,17 + 328,17 =) 2.991,51 euro bedragen om toegelaten te worden tot pro deo bijstand.

Hoe doe je een aanvraag?


Als je denkt in aanmerking te komen voor pro deo bijstand, dan ga je als volgt te werk:   • Bezorg ons het ingevulde formulier terug (via post of e-mail), samen met een korte uitleg over je probleem ("waarom heb je een advocaat nodig?").


  • Je zal van ons een e-mail terug ontvangen met informatie over de documenten die wij nodig hebben om je aanvraag te vervolledigen.


  • Bezorg ons de gevraagde documenten.   

Wat nadien ?


Wij sturen jouw aanvraag, samen met de bezorgde documenten, door naar het 'Bureau voor Juridische Bijstand' (BJB). Zij nemen de beslissing.


Als de documenten volledig zijn, dan kan er al binnen enkele dagen een beslissing worden genomen. Als er aanvullende informatie nodig is, dan laten we dit jou weten. 


Van zodra de aanvraag goedgekeurd werd, brengen wij jou op de hoogte en nodigen wij je uit voor een afspraak op kantoor.


Soms zal de rechtsbijstand slechts ‘gedeeltelijk’ kosteloos zijn. Dit wilt zeggen dat je een éénmalige bijdrage in het ereloon dient te betalen van minimum 25 euro en maximum 125 euro. 


Opgelet: een toelating tot pro deo bijstand is altijd 'per zaak'.


Stel dat je toegelaten werd tot pro deo bijstand in het kader van een echtscheidingsprocedure, dan zal je dus niet automatisch ook toegelaten zijn tot pro deo bijstand voor de Politierechtbank. Voor dit laatste, zal je een nieuwe, afzonderlijke aanvraag moeten doen.


Advantius

8500 Kortrijk

Beheerstraat 44

ADVANTIUS BV (Mr. Dimitri Vantomme): 


BTW: 0787.602.683

Rekening erelonen: BE74.3632.2300.9407

Derdengelden: BE41.6304.3033.5610

: