Welke zaken doen wij?

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de rechtsdomeinen waarin wij hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) actief zijn.

Familie- en personenrecht

Strafrecht

 • Bijstand Familierechtbank / Jeugdrechtbank


 • Echtscheiding, beëindiging wettelijke samenwoning of feitelijke samenwoning


 • Maatregelen i.v.m. kinderen: ouderlijk gezag, verblijfsregeling (‘hoederecht’), financiële regeling (alimentatie, bijzondere kosten, Groeipakket, …)


  • Afstammingsrecht (weigering om een kind te erkennen, vaststelling van een vaderschapsband, vernietiging van een afstammingsband, …)


  • Bewindvoering


  • Vereffening-verdeling: verdeling van een gemeenschappelijke woning of handelszaak, gedwongen openbare verkoop, verdeling van gelden, …


  • Familiaal vreemdelingenrecht: erkenning van een huwelijksakte in België, verbetering van een geboorteakte, wijziging familienaam, nationaliteit, ... 

  Huurrecht

  • Bijstand aan huurders en verhuurders bij huurgeschillen (gebrekkige staat van de huurwoning, huurschade, huurachterstallen, ontbinding huurcontract, uithuiszettingen, …)


  • Zowel woninghuur als handelshuur

  Contracten en facturen

  • Hulp bij het opmaken van uw contracten of algemene voorwaarden


  • Bijstand bij contractuele geschillen (koop-verkoop, aanneming, bouw, huur, lastgeving, …)


  • Invordering van onbetaalde facturen

  Sociaal recht

  • Arbeidsrecht


  • Socialezekerheidsrecht


  • Betwisting van beslissingen rond arbeids-ongeschiktheid of invaliditeit


  • Bijstand in procedures (weigering toekenning uitkering, terugvordering van reeds uitbetaalde uitkeringen, sociaal strafrecht …)

  Bemiddeling

  • Onderhandeling en bemiddeling


  • Opstellen dading


  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT), ouderschapsovereenkomsten


  • Bijstand verzoeningszitting bij de Vrederechter
  • Algemene bijstand aan slachtoffers en verdachten van misdrijven


  • Verdediging van verdachten tijdens procedures voor de strafrechter (of de Jeugdrechter voor minderjarigen)


  • Bijstand tijdens verhoren


  • Bijstand van veroordeelden tijdens de strafuitvoering (elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling, …)


  • Hulp aan slachtoffers bij het bekomen van schadevergoeding, via de rechtbank of via het ‘Slachtofferfonds’

  Aansprakelijkheidsrecht

  • Hulp bij het bekomen van schadevergoeding, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, zowel contractueel als buitencontractueel


  • Verweer tegen schadeclaims

  Schulden

  • Bijstand en verweer tegen schuldvorderingen


  • Bijstand en verweer tegen beslagprocedures


  • Hulp bij een aanvraag tot schuldbemiddeling

  Verkeersrecht

  • Bijstand aan verdachten en slachtoffers van verkeersovertredingen


  • Bijstand in procedures voor de politierechtbank (burgerlijk en strafrechtelijk)
  Advantius

  8500 Kortrijk

  Beheerstraat 44

  ADVANTIUS BV (Mr. Dimitri Vantomme): 


  BTW: 0787.602.683

  Rekening erelonen: BE74.3632.2300.9407

  Derdengelden: BE41.6304.3033.5610

  :