Onze tarieven

"En wat gaat dat kosten?"

Ook al is een zaak vaak niet te 'voorspellen' : een cliënt heeft altijd het recht om te weten waar hij aan toe is op financieel vlak.

Consultatie


Een consultatie voor vrijblijvend advies (zonder opstart van een dossier) kost 72,60 euro (60 euro + 21% BTW).


 • Tip: bestel uw consultatie online via de webshop en geniet van 5 euro korting !


U kunt ter plaatse cash betalen of op voorhand via overschrijving.


Indien besloten wordt om een dossier op te starten, dan wordt er in principe gewerkt tegen uurtarief, conform de principes die worden uitgewerkt in de algemene voorwaarden. 

UurtariefIn de meeste zaken, is het helaas niet mogelijk om een vast ereloon af te spreken. Ons werk hangt daarvoor te veel af van externe factoren: de tegenpartij, de advocaat van de tegenpartij, de rechter en natuurlijk... de cliënt zelf.


In deze gevallen, begroten wij ons ereloon via een uurtarief. Dat is de prijs voor elk gewerkt uur in jouw dossier.  • Ons huidig ereloontarief bedraagt 149,52 euro per uur excl. BTW (= geïndexeerd basisbedrag van 125,00 euro in 2018). 

  

 • Wij zullen steeds een provisie (voorschot) vragen alvorens te beginnen werken. Hoeveel deze provisie bedraagt, is afhankelijk van de aard van de zaak en de eventuele gerechtskosten die wij zelf zullen voorschieten. In de meeste gevallen schommelt de provisie tussen 250 en 750 euro. Het bedrag van de provisie wordt vanaf de eerste consultatie duidelijk afgesproken. 


   • Telkens wanneer er aanzienlijke 'prestaties' in jouw dossier verricht werden (opstellen dagvaarding, aanwezigheid zitting, ...), wordt er een tussentijdse factuur opgemaakt. De provisie die je betaalde, wordt uiteraard in mindering gebracht van de eerste tussentijdse factuur. Elke factuur die je van ons ontvangt, bevat een gedetailleerd overzicht van de aangerekende prestaties.

     

    • Wanneer een dossier definitief afgerond is, wordt er een eindfactuur opgemaakt.      Bij ons word je in principe dus nooit geconfronteerd met een grote factuur, ineens te betalen. Door te werken met tussentijdse facturen, trachten wij betalingen steeds zo dragelijk mogelijk te houden.


    Doordat je bij elke factuur ook een gedetailleerd overzicht met de verrichte prestaties krijgt, weet je ook exact hoe ons ereloon begroot werd en waarvoor je precies betaalt. 

    Kosten    Bovenop het ereloon, rekenen wij (uitsluitend) de volgende kosten aan (excl. BTW) :


    • 22,5% op het ereloon (dit is een forfaitaire tussenkomst die elke cliënt betaalt in de vaste kosten van het kantoor - infrastructuur, nutsvoorzieningen, software, internet, telefonie, enz.)
    • Verplaatsingskosten: 0,90 euro / km


    U treft in uw factuur dus geen andere afzonderlijke kosten aangerekend, zoals voor post of emails, uitgeprinte pagina's, kopies, dossieraanleg, enz...


    Naar ons gevoel is dit systeem met een vast tarief eenvoudiger, transparanter en minder willekeurig.

    Algemene voorwaarden    Wij verwijzen uitdrukkelijk naar onze algemene voorwaarden voor alle overige informatie in verband met de begroting het ereloon, kosten, de gevolgen van wanbetalingen, etc.


    En wat als ik dit niet kan betalen... ?


    Wij zijn er ons van bewust dat een advocaat betalen niet voor iedereen een evidentie is. 


    Om deze reden, werkt het kantoor ook in pro deo (kosteloos), voor mensen die geen advocaat kunnen betalen.


    Daarvoor moet je wel eerst een aanvraag doen om toegelaten te worden tot pro deo bijstand. Wij beslissen zelf niet over de toelating, maar helpen je wel bij het doen van de aanvraag.


    Lees hier meer over pro deo bijstand.

    Advantius

    8500 Kortrijk

    Beheerstraat 44

    ADVANTIUS BV (Mr. Dimitri Vantomme): 


    BTW: 0787.602.683

    Rekening erelonen: BE74.3632.2300.9407

    Derdengelden: BE41.6304.3033.5610

    :